ZAKONSKE ODREDBE

Opća Uredba o zaštiti podataka

Od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj počela se primjenjivati Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Stupanjem na snagu Opće uredbe Zajednica je donijela svoj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji sadrži pravila postupanja sa zaštićenim osobnim podacima, te je imenovala Službenika za zaštitu podataka.

Opća Uredba o zaštiti podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Obrada osobnih podataka članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina određena je zakonskim propisima i Statutom Zajednice. Privole ispitanika se ne koriste jer je prikupljanje osobnih podataka potrebno zbog redovnog poslovanja Zajednice i njezinih članica. Primatelj kojemu podaci će bit otkriveni je Središnji državni ured za sport.

Zakonske odredbe kod neprofitnih organizacija

Zakon o sportu

Zakon o športu – na snazi od 09.08.2015., pročišćeni tekst

 

Zakon o udrugama

Vodič za osnivanje udruge (Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (sastavni dio Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija u primjeni od 01.01.2015. godine) – sažetak

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Porezni priručnik za udruge (ožujak 2015.; Ministrastvo financija – porezna uprava)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra RH i registra stranih udruga u RH – sažeti pravilnik