Izvještavanje

Program javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2024. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2024.

Na temelju članka 34., stavka 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22.), Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 54/23.) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.)  Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisuje:

Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2024. godini

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2023. godinu 

 

Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2023. godini

 

Izravna dodjela sportskim klubovima i udrugama

Zajednica može dodijeliti financijska sredstava planirana u svom Financijskom planu, bez objavljivanja javnog natječaja u opravdanim i iznimnim slučajevima:

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju Zajednicu kao davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama i klubovima žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak,
  • kada se prema mišljenju Izvršnog odbora Zajednice jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 663,61 € za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjim planovima udruga i klubova, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u Financijskom planu Zajednice za financiranje programa članica.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, Zajednica je obvezna s korisnikom sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, te poštivati osnovne standarde financiranja povezane s planiranjem financijskih sredstava, ugovaranjem, praćenjem financiranja, javnim objavljivanjem i izvještavanjem.

 

Plan nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu

 

Četverogodišnji izvještaji Zajednice

 

Izvještaj Zajednice za 2022. godinu

 

Izvještaj Zajednice za 2021. godinu

 

Izvještaj Zajednice za 2020. godinu

 

Izvještaj Zajednice za 2019. godinu

 

Izvještaj Zajednice za 2018. godinu

 

Izvještaji Zajednice za 2017. godinu

 

Izvještaji Zajednice za 2016. godinu

 

Izvještaji o potrošnji proračunskih sredstava

2017. godina

2016. godina

 

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskoga upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

2022. godina 

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina