Izvještavanje

Program javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2021. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2021. godinu

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.), Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/20.) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.)  Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisuje:

Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2020. godinu 

Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2020. godini

Izravna dodjela sportskim klubovima i udrugama

Zajednica može dodijeliti financijska sredstava planirana u svom Financijskom planu, bez objavljivanja javnog natječaja u opravdanim i iznimnim slučajevima:

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju Zajednicu kao davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama i klubovima žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak,
  • kada se prema mišljenju Izvršnog odbora Zajednice jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjim planovima udruga i klubova, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u Financijskom planu Zajednice za financiranje programa članica.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, Zajednica je obvezna s korisnikom sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, te poštivati osnovne standarde financiranja povezane s planiranjem financijskih sredstava, ugovaranjem, praćenjem financiranja, javnim objavljivanjem i izvještavanjem.

Plan nabave za 2021. godinu

Obrasci izvještaja manifestacija i godišnjeg programa udruga za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu u 2020. godini

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Izvještaji o potrošnji proračunskih sredstava

2017. godina

2016. godina

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskoga upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina