ZAKONSKE ODREDBE

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Sukladno članku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka Zajednica sportskih udruga grada Pazina je obveznik Zakona. Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Prema Zakonu, Zajednica sportskih udruga Grada Pazina ima obvezu zbirku osobnih podataka dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja se unosi u Središnji registar. Evidencije iz Središnjeg registra dostupne su javnosti. Zajednica sportskih udruga Grada Pazina ovlaštena je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka koji se traže.

Zakonske odredbe kod neprofitnih organizacija

Zakon o sportu

Zakon o športu – na snazi od 09.08.2015., pročišćeni tekst

 

Zakon o udrugama

Vodič za osnivanje udruge (Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (sastavni dio Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija u primjeni od 01.01.2015. godine) – sažetak

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Porezni priručnik za udruge (ožujak 2015.; Ministrastvo financija – porezna uprava)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra RH i registra stranih udruga u RH – sažeti pravilnik