Izvještavanje

Program javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini

Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja za 2018. godinu

Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godinu

 

Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2018. godini

 

Financiranje godišnjeg programa udruga za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu 2017. godine

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

 

Financijski izvještaji za 2016. godinu

 

Izvještaji o potrošnji proračunskih sredstava

2017. godina

 

2016. godina

 

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskoga upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

2017. godina

 

2016. godina